III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Współcześnie o Marketingu
konferencja online, 19 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

HARMONOGRAM

Odpowiednio podjęte działania marketingowe pozwalają na skierowanie uwagi odbiorcy na określony produkt, który jest jednym z elementów powszechnie znanej kompozycji marketingowej 4P. Dostępna ilość narzędzi marketingowych pozwala na stworzenie odpowiednich kreacji promocyjnych, które wpływają na konkretnego odbiorcę.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o Marketingu to wydarzenie mające na celu podjęcie dyskusji na temat szeroko pojętego zagadnienia marketingu. Będzie to również doskonała okazja do omówienia problemów, jakie niosą za sobą podjęte działania marketingowe, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia nowych zespołów z różnych ośrodków badawczych. Nieustanny rozwój nowych technologii, cyfryzacja społeczeństwa oraz rosnąca konkurencja zmuszają organizacje do tworzenia nowych planów i strategii marketingowych, korzystania z różnych form promocji i reklamy, a także używania różnych narzędzi marketingowych.

Wśród zagadnień poruszanych podczas Konferencji znajdują się między innymi:
• historia marketingu,
• rola i wymiary marketingu,
• strategie marketingowe,
• formy promocji i reklamy,
• efektywna komunikacja,
• współczesne wyzwania marketingu,
• rodzaje marketingu.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, grantów, prac dyplomowych, prac doktorskich.

Serdecznie zapraszamy!


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEKKatedra Zarządzania Procesowego, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Wystawy światowe Expo w służbie brandingu narodowego – od Londynu 1851 do Dubaju 2021

dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UEW, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Tytuł wystąpienia: Zmiany radykalne i rozwój biznesu

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o Marketingu. Abstrakty

Redakcja:
Joanna Kozłowska
Izabela Mołdoch-Mendoń
[link]


Organizatorzy

Facebook