II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o Marketingu odbyła się online 15 maja 2021 roku. Celem Konferencji była interdyscyplinarna wymiana wiedzy oraz stanu badań z obszaru marketingu.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:

dr hab. Agnieszki Kister, prof. UMCS – Katedra Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Społeczna odpowiedzialność biznesu – wybrane aspekty teorii oraz praktyki przedsiębiorstw i instytucji

dr Katarzyny Sanak-Kosmowskiej – Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Pomiędzy perswazją a manipulacją – narzędzia wywierania wpływu na konsumenta w mediach społecznościowych

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności  naukowej oraz przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych czy doktorskich. Konferencja stała się miejscem spotkań przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS, Katedra Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
  • doc. dr Marcin Kęsy, Katedra Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Studiów Stosowanych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
  • dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Olga Smalej, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o Marketingu to inicjatywa zrealizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook