28 lutego 2020 roku w CoWorking na Rynku Głównym 28 w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o marketingu”. W Konferencji wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowy oraz praktycy zainteresowani prezentowanymi zagadnieniami.

Wykład inaugurujący wygłosił dr hab. Paweł Chlipała (Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), który zaprezentował temat pt.: Współczesny marketing – nowe koncepcje i wyzwania w kontekście historii dyscypliny.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wydarzenie miało na celu podjęcie dyskusji na temat szeroko pojętego zagadnienia marketingu. Była to również doskonała okazja do omówienia problemów, jakie niosą ze sobą podjęte działania marketingowe.

Arrow
Arrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Andrzej Falkowski,Instytut Psychologii, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Paweł Chlipała, Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Olga Smalej, Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Kamila Szymańska, Katedra Marketingu, Zakład Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizator:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

AWF Channel.

Patronat Honorowy:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy marketingprzykawie.pl,
 • Portal internetowy admonkey.pl,
 • TV Student.
Facebook