Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. prof. Andrzej Falkowski
Instytut Psychologii, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Paweł Chlipała
Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Olga Smalej
Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Kamila Szymańska
Katedra Marketingu, Zakład Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook