Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK
Katedra Zarządzania Procesowego, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UEW
Katedra Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Beata Gotwald
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
dr Olga Smalej
Katedra Metod Badawczych Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Kinga Stopczyńska
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Facebook